Page 13 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 13

TEKSTI Merja Kovanen KUVAT Pentti Pietiläinen
Asumispalvelut uudistuvat:
Uusia koteja kuurosokeille ja kuuroille
Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Tampereella kulunut vuosi oli vilkasta rakentamisen aikaa. Alueen luoteiskulmalle nousi kokonai- nen kerrostalo sivusiipineen ja piha-alueineen. Rakennuttaja Tam- pereen Vuokratalosäätiö ja Suomen Kuurosokeat ry:n asumisen palvelut tekivät tiivistä yhteistyötä koko rakennushankkeen ajan.
Ensimmäiset uuteen kuurosokeille ja kuuroille tarkoitettuun asuinraken- nukseen liittyvät rakennustoimet käynnis-
tyivät jo vuoden 2015 puolella, kun tontin luoteiskulman metsä kaadettiin ja kallion pinta louhittiin paljaaksi. Alkukevääseen 2016 ajoittuneet kallion louhinnat erilaisi- ne toimenpiteineen tuntuivat koko Toimin- takeskuksen alueella. Sekä asukkaat että työntekijät odottivat aamuisin montako ”paukkua” päivän aikana tunkeutuu tajun- taamme. Toisin kuin voisi kuvitella, maaperän muokkauksen aiheuttamat äänet ja tärinä maaperässä jäivät kuitenkin melko maltilli- siksi. Tekniikka on nykyisin hyvin kehittynyttä ja kalliota pystytään halkomaan hyvin lähellä rakennuksia ilman, että maa tärisee kovasti tai irtoavia kiviä ja muuta ainesta lentää lähiympäristöön.
Alueemme laidoilla kasvaneen metsän kaatamisen jälkeen pihapiirimme tuntui vähän aikaa hyvin paljaalta; suorastaan au-
”Kesään mennessä rakennus oli jo harjakorkeudessa.”
tiolta. Tunne oli ohimenevä, sillä melko pian alkoi näkyä ensimmäisiä merkkejä uudes-
ta rakennuksesta. Ensimmäisenä näkyviin tulivat Vilppulanpolkua vasten nousevan ryhmäkodin perustukset. Sen jälkeen alkoi kokonaisuuden isomman rakennusmassan
eli kerrostalo-osan rakentaminen. Seura- simme hämmästyneinä, kuinka rakennus alkoi kohota kohti korkeuksia. Aikaa meni vain muutama viikko kerrosta kohti. Kesään mennessä rakennus oli jo harjakorkeudessa, kaikkien kuuden kerroksen elementit siististi päällekkäin. Myös kerrostalo-osan kylkeen suunniteltu matala keittiörakennus ilmestyi omaksi ulokkeekseen kerrostalon lounais- kulmaan, Valtaraitin suuntaisesti.
13


   11   12   13   14   15