Page 14 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 14

14
Puheenjohtaja Tuula Hartikainen peruskiven muuraustilaisuudessa 27.5.2017.
Kesän loppupuolella rakentamisen paino- piste siirtyi sisätiloihin. Rakennustyömaan tiukoista turvallisuusmääräyksistä huolimatta pääsimme aina välillä käymään rakennukses- sa. Oli hämmentävää nähdä pelkkiä betoni- seiniä, rappusten aihioita sekä hissikuilu ja kuvitella, millaista asukkaiden elämä talossa tulisi olemaan. Aluksi oli vaikeaa hahmottaa, missä osassa rakennusta liikuttiin. Aiemmin olimme nähneet tilat vain paperilla, ja raken- tamisen edetessä moni asia konkretisoitui. Syksyn ja talven aikana asenneltiin myös parvekelaseja ja viimeisteltiin ulkokuoren yksityiskohtia.
Sisustukseen tehtiin rakentamisen aikana muutamia muutoksia, kun huomattiin, että käytännössä jokin toinen ratkaisu olisikin alkuperäistä suunnitelmaa parempi. Yhteistyö AR-Vastamäki Oy:n arkkitehti Timo Siisko- sen ja rakentajien kanssa oli hyvää. Kumpikin yhteistyökumppani kuuli mielellään tulevien
käyttäjien, niin asiakkaiden kuin työntekijöi- denkin, ajatuksia käytännön ratkaisuista.
Ennakoivan tiedottamisen ja yh- teistyön merkityksestä
Rakennuksen eri vaiheiden etenemiseen ja työmaan tilanteeseen liittyvä tiedotus oli koko rakennusprojektin ajan erinomaista. Siitä erityiskiitos kuuluu rakennusurakoin- nista vastanneelle Lemminkäinen Talo Oy:lle vastuuhenkilöineen. Rakennuttaja Tampereen Vuokratalosäätiö ja rakennusurakoitsija ymmärsivät, miten tärkeää ennakoiva tiedot- taminen on kaltaisellemme erityiskohteelle. Saimme viikoittain tietää tulevista tapahtu- mista. Asumispalvelujen henkilöstö välitti tiedon asiakkaillemme asiakastapaamisten yhteydessä. Lisäksi teimme kirjallisia tiedot- teita.


   12   13   14   15   16