Page 15 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 15

”Sekä rakennuksen omistaja Tampereen Vuokratalosää- tiö että Suomen Kuurosokeat
ry ja uuden talon asukkaat voivat olla tyytyväisiä lopputu- lokseen. ”
Uudisrakennus harjakorkeudessa syksyllä 2016.
Rakentaja otti hyvin huomioon työmaan läheisyydessä liikkuvien kuurosokeiden turvallisuuden. Rakentamisen alkuvaiheessa louhinnasta ja maanrakennustöistä vastaavat rakennusmiehet perehdytettiin toimimaan sen varalta, että joku Toimintakeskuksen asukkaista eksyy rakennustyömaalle suoja-ai- doista huolimatta. Näin ei kuitenkaan on- neksi käynyt. Rakennustyömaalla liikkuvien ajoneuvojen kuljettajia myös ohjeistettiin py- sähtymään aina, kun näkövammainen henkilö ilmestyy näkyviin. Ohjeistusta noudatettiin hyvin.
Seremonioita ja viranomaiskäsit- telyjä
Rakentamiseen liittyy yleensä erilaisia seremonioita. Niistä kaksi ehdittiin pitää vuoden 2016 puolella: Peruskiven muurausti-
laisuus 27.5. ja pienimuotoiset harjakaiset lo- kakuun puolivälissä. Tapahtumissa oli mukana sekä Suomen Kuurosokeat ry:n, Tampereen Viittomakieliset ry:n, suunnittelijan, raken- nuttajan että rakentajan edustajia.
Kaiken kaikkiaan hanke myöhästyi joita- kin kuukausia alkuperäisestä aikataulustaan. Suunnitteluvaihe venyi hieman tavanomaista pidemmäksi ja viranomaisten päätöspro- sessit lykkäsivät rakentamisen aloittamista. Kun rakentamisessa päästiin alkuun, se sujui pääosin ongelmitta joitain materiaalien saan- tivaikeuksia lukuun ottamatta. Sekä raken- nuksen omistaja Tampereen Vuokratalosäätiö että Suomen Kuurosokeat ry ja uuden talon asukkaat voivat olla tyytyväisiä lopputulok- seen. Rakentaminen kesti yhteensä noin vuoden ja neljä kuukautta. Muuttamaan päästiin keväällä 2017 viranomaistarkas- tusten valmistuttua. Pihatyöt jatkuvat vielä vuoden 2017 kesään saakka.
15


   13   14   15   16   17