Page 16 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 16

TEKSTI ja KUVA Tuija Wetterstrand
Tavoitteena käyttäjiensä näköinen talo
Arkkitehti Timo Siiskonen oli melkeinpä luonnollinen valinta Her- vantaan kuurosokeille ja kuuroille rakennetun uudisrakennuksen suunnittelijaksi, olihan kuurosokeus hänelle jo entuudestaan tuttua. Siiskosen käsialaa ovat Kuurosokeiden Toimintakeskuksen kesä- keittiö ja ruokailukatos sekä saunan remontti. Hän osasi jo valmiik- si pohtia asumisen ratkaisuja siitä näkökulmasta, että ympäristös- sä liikkuva henkilö ei mahdollisesti näe eikä kuule lainkaan.
- Kuurosokeille suunnittelusta tekee mielenkiintoisen se, että suunnittelun läh- tökohta on päinvastainen kuin normaalisti. Tavallisesti lähdetään liikkeelle visuaalisuu- desta, siitä miltä joku näyttää. Kuurosokeille suunniteltaessa on mietittävä ensin, että miltä jokin tuntuu, tiivistää arkkitehti Timo Siiskonen.
Miten suunnitellaan rakennus, joka kertoo käyttäjälle missä hän on ja mistä hän tietää minne menee?
- Esimerkiksi valitsemalla kulkuväylille
eri tuntuisia materiaaleja: käytävän toiselle seinälle hieman karkeampaa maalia, portai- koissa ennen askelmia kohokuvioiset kaa- kelit. Hissiä pohdimme paljon. Hissi täytyy löytää, napin painalluksesta täytyy tulla vaste, samoin ovien aukeamisesta. Jos hissiin tulee muita kyytiin, täytyy tietää missä kerroksessa on. Vaihtoehtoina olivat värinäkaide ja väri- nälista. Jää nähtäväksi kumpi lopulta valitaan.
”Kaikki lähti käyttäjien toi- veista ja tarpeista.
Me-muoto kertoo, että suunnittelua ohjasi käyttäjäkeskeisyys ja esteettömyys.
- Kaikki lähti käyttäjien toiveista ja tar- peista. Asukaskokouksissa esittelin suun- nitelmia ja sain niistä palautetta. Vertasim- me myös nykyisiä tiloja; mitkä asiat niissä toimivat hyvin ja missä on parannettavaa. Edesmenneen Kari Hyötylän sekä Hilkka Hyötylän yhteisessä kodissa kävin hakemas- sa käytännön vinkkejä toiminnallisista ratkai- suista, Timo Siiskonen kertoo.
Ensimmäiseksi täytyi miettiä tilan tarve. Sen jälkeen alkoi palapelin kokoaminen, kun eri toiminnot yhdistettiin järkeväksi koko- naisuudeksi. Liikkumisen ohjaamisen suun- nittelu oli oma kokonaisuutensa. Esimerkiksi
16


   14   15   16   17   18