Page 17 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 17

yhteistilojen kohdalla se tarkoitti sitä, että jokainen pääsee kotiinsa ilman, että joutuu kulkemaan yhteistilojen läpi. Myös yhteistilo- jen sisustussuunnittelu on Siiskosen käsialaa.
- Peruskonsepti säilyi hyvin, toki matkan varrella tuli joitain muutoksia. Isoin muu- toksista koski yhteistilojen pienentämistä. Se puolestaan johtui ARA-rahoitteisten asuntojen vuokrien laskentatavasta, missä yhteistilat jyvitetään vuokrattaviin neliöihin. Suuremmat yhteistilat olisivat nostaneet vuokria liikaa.
Suunnittelun aikana Siiskosen työnanta- jana toimi arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy. Rakentamisen aikana työmaan hoidosta vastasi arkkitehti Ismo Rellman AR-Vasta- mäeltä, Siiskosen siirryttyä uusiin haasteisiin BST-Arkkitehdeille.
Timo Siiskonen kokee, että Toiminta- keskuksen projektien aikana rakentamisen esteettömyys käsitteenä on saanut paljon
uusia vivahteita. Se ei kuulonäkövammaisten asiakkaiden kohdalla toteudu kaavamaisilla ratkaisuilla. Esteettömyys vaatii usein monen pienen yksityiskohdan miettimistä totutusta poikkeavasta näkökulmasta.
- Itselleni opettavaisinta on ollut koske- tus ja se, miltä asiat tuntuvat. Nyt huomaan perusasuntoja suunnitellessanikin käyttäväni ratkaisuja, jotka olen oppinut kuurosokeille suunnitellessani. Haaveenani on suunnitella enemmän erityisryhmille. Haasteelliset suun- nittelukohteet kiinnostavat minua kovasti.
Joulukuussa 2016 talo oli viimeistelyä vaille valmis.
- Kun kävelin sisään ensimmäistä kertaa, tuli hyvä  ilis. Kaikki meni niin kuin pitikin. Mielenkiinnolla odotan, mikä on tilanne parin vuoden kuluttua, kun asukkaat ovat kunnolla kotiutuneet ja kaikista ratkaisuista on käytännön kokemusta. Vasta silloin voi kunnolla arvioida, miten hyvin kaikki toimii.
17


   15   16   17   18   19