Page 18 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 18

18
TEKSTI Merja Kovanen KUVA JSSuomi
VAPAAEHTOISTYÖ
Vapaaehtoistyötä tunteella, taidolla ja kokemuksella
Kuurosokeiden tukihenkilöt ovat antaneet arvokkaan lisänsä jär- jestömme asiakkaiden arkeen lähes yhtä kauan kuin itse järjestö on ollut olemassa. Pitkäkestoisimmat edelleen jatkuvat tukisuhteet alkoivat jo 1980-luvun puolivälissä.
Useimmiten tukihenkilöllä on yksi tuettava mutta on myös henkilöitä, jotka käyvät useamman tuettavan luona.
Muun muassa tukihenkilön elämäntilanne vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa hän voi tuettavalleen antaa. Tapaamisten määrä ja sisältö voi vaihdella myös tuettavan tilanteen ja tuen tarpeen mukaan. Tuettava ja tuki- henkilö sopivat keskenään tapaamisväleistä, tapaamisten kestosta sekä sisällöistä.
Tarve ja auttamisen halu kohtaavat
Tukisuhteen lähtökohta on aina kuuroso- kean tai kuulonäkövammaisen henkilön tuen tarve sekä tukihenkilöksi ryhtyneen halu olla hyödyksi antamalla aikaansa toiselle ihmi- selle. Tukihenkilöiden mukaan hyvä tukisuh- de on antoisa tuen saajan lisäksi myös sen antajalle.
”Saan tukihenkilönä toimimisesta si- sältöä omaan elämääni.”
”Tulee hyvä mieli, kun näkee että voi ilahduttaa.”
Monien kuurosokeiden sosiaalinen verkosto on melko pieni. Tukihenkilöstä saattaa tulla siinä hyvin merkittävä henkilö. Erään tuki- henkilön luonnehdinta kiteyttää suhteen sy- vimmän olemuksen osuvasti:
”Kun tukihenkilötoiminta tulee sydämestä, se on ihmisenä olemista toiselle ihmiselle ilman ehtoja ja vaatimuksia.”
Tukihenkilötapaamisiin sisältyy hyvin monen- laista toimintaa. Tukihenkilöt kuvasivat tapaa- misten sisältöjä ja niiden merkitystä tuetta- villeen seuraavasti:


   16   17   18   19   20