Page 27 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 27

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Sote-uudistus on tämän päivän kuumin puheenaihe. Toivottavasti sen yhteydessä huomioidaan myös kuurosokeiden erityi- set tarpeet ja valinnanvapaus. Toivotaan, ettei muutos ole askel huonompaan suuntaan. Pienetkin arkeen ja palveluihin liittyvät muutokset voivat olla erittäin
merkittäviä henkilöille, joilla on kaksoi- saistivamma. Mielestäni pieni, mutta hete- rogeeninen kuurosokeiden ryhmä täytyy ehdottomasti huomioida tulevissa yhteis- kunnallisissa muutoksissa. Taloudellisten resurssien vähäisyys on nykyisin suuri haaste. Siitä huolimatta yhteiskunnalla on vastuu minimoida vähemmistöryhmäm- me syrjäytymisriski.
OIKEUKSIENVALVONTA
TEKSTI Ritva Rouvinen
Oikeuksienvalvonnan keihäänkärjet 2016
Kuurosokeiden oikeuksienvalvonta ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi järjestön merkittävimmistä toimin-
nallisista tavoitteista. Järjestöllä on oma työryhmä tätä tärkeää tehtävää varten.
Vuonna 2016 järjestön oikeuksienvalvon- nan yhteistyöryhmä toimi neljän henkilön voimin. Tehostimme entisestään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mm. osallis-
tumalla aktiivisesti Vammaisfoorumin vai- kuttajaverkoston toimintaan. Verkostossa on mukana järjestöjä, joilla on käytössään lakimiesresursseja, jotka meiltä puuttuvat.
Kesäkuussa Suomi rati oi YK:n vammais- ten ihmisoikeussopimuksen. Sopimuksen mukaan kaikki lainsäädäntö on tehtävä sen artiklat huomioiden ja vammaisia on kuulta- va lainvalmistelutyössä. Ministeriöt järjestivät
27


   25   26   27   28   29