Page 35 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 35

SOSIAALISEN MEDIAN LUKUJA
Taktiiliviittomakielinen Santeri Grönlund valitse- massa Koskettavinta veis- tosta. Voiton vei kuvas-
sa näkyvä Pia Männikön maalarinteippiteos ”Toi- set ne kutoo”. Näyttely järjestettiin yhteistyössä Suomen Kuvanveistäjä- liiton kanssa Art Galle- ria Kaarisillassa, Helsin- gin Sanomatalossa 25.10. - 20.11.2016. Järjestelyistä vastasi tiedotus, kommu- nikaatiopalvelut oli mu- kana tuottamassa joitain sisältöjä ja ehdotti Sante- ria valitsemaan näyttelyn voittajatyön.
Sosiaalisessa mediassa Suomen Kuuroso- keat ry on esillä lähinnä oman Face- book-sivunsa kautta. Tavoitteena oli kerätä
vuoden 2016 mennessä 600 tykkääjää, mutta tavoitteesta jäätiin jälkeen lähes 80 henki- löllä. Kolme henkilöä oli arvostellut sivun, jokainen on antanut viisi tähteä.
Päivityksiä tehtiin keskimäärin joka toinen päivä, seuraavasti:
wYhdistystä tai kuurosokeutta käsittele- vät mediaosumat vuoden aikana = 25
wOmat tiedotteet (erilaiset tapahtumat, toivotukset, kurssit, leirit, näyttelyt ym.) = 69
wErilaiset ajankohtaiset tiedotteet sekä muilta jaettua (merkkipäivät, uutuuskirjat,
uutiset, kannanotot, koulutukset, viittoma- kieli, tulkkauspalvelut, vammaisia koskevat asiat yleensä ym.) = 88
Tyypillisesti juttu tavoitti 200-400 henki- löä ja tykkäyksiä oli keskimäärin 5-10. Piik- kejä ovat olleet uudisrakennusuutisointi ja Koskettavin veistos -näyttely.
Hervannan uudisrakennuksen alkupamaus tavoitti Facebookissa 4374 henkilöä, tykkä- yksiä 40 ja jakoja 11.
Facebookin linkitetty pitkä video Santeri Grönlundin haastattelusta Yle Areenan Viit- tomakielisissä uutisissa oli vuoden loppuun mennessä tavoittanut 2715 henkilöä, tykkä- yksiä 71 ja jakoja 1.
35


   32   33   34   35   36