Page 7 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 7

TEKSTI Tuija Wetterstrand KUVA Jenni Paanala
Yksilölliset palvelut mahdollistavat itsenäisen elämän
Simo Liimatainen on sokea ja lähes kuuro, vaikea-asteisesti kuulonäkövam- mainen. Hän kuulee kuulolaitteella joitain
ympäristön ääniä, mutta ei saa selvää muiden puheesta. Lehdet hän lukee pistekirjoituk- sella tietokoneen pistenäytöltä, koska ei näe tekstejä.
Kuulonäkövammasta huolimatta Liimatai- nen asuu yksin pikkukylässä Pylkönmäessä Keski-Suomessa. Hän hoitaa itse omat asian- sa, käy säännöllisesti Suomen Kuurosokeat ry:n kerhossa, osallistuu usein yhdistyksen kokouksiin, harrastaa ulkoilua ja tanssimis- ta. Hän tarvitsee näihin toimintoihin paljon muiden ihmisten tukea. Ilman Suomen Kuurosokeat ry:n tarjoamia palveluita sekä ohjausta yhteiskunnan tarjoamiin palvelujen piiriin olisi itsenäinen, omaehtoinen elämä Simo Liimataiselle todennäköisesti mahdo- tonta.
Kun Simo Liimatainen kävi 1950-1960-lu- kujen vaihteessa neljä vuotta kansakoulua ja vuoden ammattikoulua, hän joutui jatkuvasti pinnistelemään kuullakseen eikä heikolla näöllä aina saanut selvää toisten huuliosta- kaan. Siihen aikaan ei ollut tarjolla apuväli- neitä, avustajia, eikä tietoa näön ja kuulon kuntoutuksesta. Niinpä Liimatainen päätyi elämään pari vuosikymmentä hiljaiseloa äitinsä kanssa näön ja kuulon heikennyttyä niin, ettei itsenäinen toiminta kodin ulko- puolella ollut enää mahdollista.
Suomen Kuurosokeat ry:lle palkattiin 1980-luvun alussa ensimmäiset aluesihteerit.
Simo Liimataiselle tietokone ja pistenäyttö antavat mahdollisuu- den hakea ja vastaanottaa tietoa itsenäisesti.
7


   5   6   7   8   9