Page 8 - Suomen Kuurosokeat ry:n vuosijulkaisu 2016
P. 8

Pistenäyttö on käytössä päivittäin. IT-asiantuntija autaa ongelmatilanteissa.
He tekivät paljon etsivää työtä löytääkseen yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle jää- neitä kuurosokeita. Aluesihteerin avustama- na Simo Liimatainen sai keskussairaalasta ensimmäinen kuulolaitteensa ja pääsi osal- listumaan kuurosokeiden kursseille. Yhdis- tyksen kokousten seuraaminen onnistui, kun joku kirjoitti asiat mustalla tussilla isoilla kirjaimilla paperille.
- Sen tussin hajun muistan loppuikäni, Simo Liimatainen nauraa.
Silloisen aluesihteerin suosituksesta Liimatainen lähti pitkästä aikaa jälleen opin- tielle, Näkövammaisten ammattikouluun Espoon Leppävaaraan. Ensimmäinen puoli vuotta kului valmentavalla linjalla, sen jälkeen vuosi pienkorilinjalla ja lopuksi kolme vuotta isojen rottinkitöiden linjalla. Rottinkitöiden tekemisestä tuli Simo Liimataiselle ammatti moneksi vuodeksi, mutta mullistavin elämään vaikuttanut asia koululla oli kuitenkin uusien kommunikaatiotaitojen oppiminen.
- Alli Leppälä opetti minulle viittomakieltä, Anna-Liisa Hiltunen pistekirjoitusta. Aluksi oli niin vaikeaa, että en uskonut oppivani millään. Mutta niin vain opin, Liimatainen muistelee tyytyväisenä.
Koulun jälkeen Simo Liimatainen on
”Palveluiden saumaton yh- teensopivuus on tärkeää.”
useaan otteeseen käynyt Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Tampereella ylläpi- tämässä oppimiaan kommunikaatiotaitoja. Pistekirjoitustaito mahdollisti myös tietoko- neenkäytön oppimisen Toimintakeskuksen kursseilla. Kuurosokea vertaisohjaaja kävi välillä opettamassa tietokoneenkäyttöä myös Liimataisen kotona. Oma tietokone ja siihen liitetty pistenäyttö avasivat oven itsenäiseen tiedon hankintaan. Kun tietokoneessa tai pis- tenäytössä on ongelmia, Liimatainen kutsuu yhdistyksen IT-asiantuntijan kotikäynnille.
Puhelinta Simo Liimatainen ei omista, joten puhelinasiat hoituvat kunnan palkkaa- man henkilökohtaisen avustajan tai yhdis- tyksen oikeuksienvalvonnan asiantuntijan tuella. Vielä joitain vuosia sitten puhelut hoiti Liimataisen nyt edesmennyt äiti. Sähköpostil- la Liimatainen pystyy hoitamaan tietyt asiat itse, esimerkiksi tulkin tilaamisen.
Avustaja käy Simo Liimataisen luona joka päivä, auttaa kodin käytännön asioissa, tekee
8


   6   7   8   9   10